Gulden snede papierformaat

Papierformaat Gulden Snede

De lengte en breedte verhouding van het papierformaat wordt met een specifieke formule berekend. De afmetingen die wij hedendaags kennen worden bepaald door gebruik te maken van de Lichtenberg-ratio. Hierbij komen de verhoudingen uit de vierkantswortel van 2. Echter beweren sommigen dat de Gulden snede daarvoor ook kan worden gebruikt. Dit is onjuist. De verhoudingen van de Gulden snede geven andere papierformaten. Meer over de papierformaten Gulden Snede lees je in het onderstaande artikel.

Wat is precies de Gulden Snede?

De verhouding tussen de lengte en breedte kan met een bepaalde formule worden berekenend. Deze formule komt neer op een ratio van ongeveer 1,618. De formule hoe dit is berekend kunt je verderop dit artikel vinden. Het papierformaat met de Gulden Snede wordt ook de verdeling in uiterste en middelste reden genoemd.

Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste.

Indien je het grootste gedeelte de letter A geeft en het kleinste gedeelte de letter B dan komt daar de volgende formule uit: A:B=(A+B):A De uitkomst daarvan wordt aangegeven met Phi. (Griekse letter:  \varphi )

Formule Gulden Snede papierformaat

Formule Gulden Snede papierformaat

Hoe zie je dit terug in de papierformaten?

De huidige papierformaten worden berekend op basis van de Lichtenberg-ratio. De verhoudingen daarvan kun je zien in de afbeelding aan de zijkant van de website. Indien er gekozen zou worden op het papier opnieuw te voorzien van afmetingen op basis van het Gulden Snede ratio, dan worden de vellen papier hoger en smaller. Het papier wordt daardoor langwerpiger.

Je zou het globaal kunnen vergelijken met de Amerikaanse papierformaten. Het formaat Letter is daarbij ook iets langer en smaller dan het standaard als briefpapier dat in Europa wordt gebruikt. Het bekende A4 formaat.

Bijna alle Nederlandse drukkerijen maken gebruik van de standaard A-papierformaten. Hierbij is een brede keuze te maken uit grotere en kleinere papierformaten. In sommige gevallen kan er ook gekozen worden om een bepaald papierformaat op maat te laten snijden. Daarvoor worden vaak extra kosten in rekening gebracht.